Szczeble szkolenia

Udział w trzech treningach tygodniowo. Wysoki poziom szkoleniowy, ukierunkowany na specjalizacje i predyspozycje zawodnika. Monitorowanie postępów i rozwoju zawodnika dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, stosowanego w ligach zawodowych. Darmowy dostęp do profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej. Udział w ligowych rozgrywkach juniorów oraz ogólnopolskich turniejach siatkarskich.

 

Udział w trzech treningach tygodniowo. Trening siatkarski wszechstronny, stopniowy i ukierunkowany, kształtujący potencjał ruchowy młodego zawodnika będący przygotowaniem do późniejszej specjalizacji. Możliwości ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich umiejętności dzięki odpowiednio dobranym formom treningu, oraz rozbudowanemu zapleczu szkoleniowemu. Udział w ligowych rozgrywkach kadetów, oraz licznych ogólnopolskich turniejach siatkarskich.

 

Udział w trzech treningach tygodniowo. Treningi ukierunkowany na naukę podstawowych elementów siatkarskich, takich jak: prawidłowe sposoby przemieszczania się po boisku, odbicia sposobem górnym i dolnym, zagrywka sposobem dolnym i górnym, oraz podstawowe formy ataku. Spotkania z zawodnikami pierwszoligowej drużyny ZAKSA Strzelce Opolskie, oraz treningi z ich udziałem. Udział w ligowych rozgrywkach młodzików, oraz turniejach siatkarskich organizowanych w całej Polsce.

 

Udział w dwóch treningach tygodniowo. Indywidualne podejście do każdego dziecka ze szczególny uwzględnieniem jego potrzeb i predyspozycji. Integracja z rówieśnikami poprzez wykorzystanie przez wykwalifikowaną kadrę odpowiednich form, metod i środków dydaktycznych, kładących nacisk na wyrabianie szacunku i akceptacji drugiego człowieka. Treningi ogólnorozwojowe z elementami siatkarskimi. Udział w ogólnopolskich turniejach minisiatkówki KINDER + Sport.

 

Udział w dwóch treningach tygodniowo. Propozycja treningów skupiających się szczególnie na ogólnym rozwoju ruchowym młodego człowieka, oraz ukształtowaniu świadomości potrzeby aktywności fizycznej od najmłodszych lat. Zajęcia w miłej i przyjaznej atmosferze, ze szczególnym naciskiem na formę zabawową, mające na celu wytworzenie zaufania i więzi z trenerem. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, oraz korekcja niewłaściwych nawyków. Udział w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Akademię Siatkówki AS. Ścisła współpraca trenera z rodzicami/opiekunami dziecka.